Türkiye’de Ölçümlenen Tüketici Güven Endeksi ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi

Bilgehan Tekin

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2004 yılından itibaren ölçülmeye başlanan Tüketici Güven Endeksi ile Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki olası ilişkinin ortaya konulmak istenmesidir. Bu bağlamda TUİK ve Merkez Bankası’ ndan sağlanan veriler VAR, Engle-Granger ve Johansen Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir.

Serilerin gecikme uzunlukları VAR analizi sonucunda 1 olarak tespit edilmiştir. Verilerin düzey değerlerinin Augmented Dickey-Fuller birim kök testi sonucunda durağan olmadıkları görülmüş bu nedenle birinci farkları alınmış ve birinci farkları alınan serilerin durağan hale geldikleri saptanmıştır. Daha sonra Granger Nedensellik analizine geçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Tüketici Güven Endeksi ve BIST100 arasında tek taraflı bir ilişki olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Dolayısıyla “Gecikmeli BİST 100 endeks değeri Tüketici Güven Endeksi değerinin bir Granger Nedeni değildir”şeklindeki sıfır hipotezİ % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. İlişkinin yönü BIST100’den TGE’ye doğrudur. Bunun anlamı BİST 100 endeks değerinin artması veya azalması tüketici güveninin artmasının veya azalmasının bir Granger nedenidir.

Uzun dönemli eşbütünleşmeyi araştırmak amacıyla ise Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme analizlerinden faydalanılmıştır. Testler sonucunda serilerin eş bütünleşik olmadıkları sonucuna varılmıştır. Yani seriler uzun vadede birlikte hareket etmemektedirler.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article