Yapısal Kırılma Altında Türkiye'de Döviz Kuru ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahmet ŞAHBAZ, Süleyman GÜRBÜZ

Abstract


Uluslararası ticaretin serbestleşmesi, iletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler ülkeler arasındaki etkileşimin hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Yükselen etkileşim yabancı paraların ülkeler arasında kolaylıkla aktarılmasına yardım etmiştir. Ülkelerin makroekonomik göstergelerini de etkileyen bu hareketlilik, akademik çalışmaların da odak noktalarından birisi haline gelmiştir. Döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu akademik çalışmalar teori olarak  "geleneksel" ve "portföy dengesi" modellerini incelemiştir. Geleneksel modele göre döviz kurunun artması ülkedeki firmaların mallarını yurt dışındaki firmaların mallarına göre daha ucuz hale getirecek ve firmaların karlılığını artırarak hisse senetlerinin değerlenmesine neden olacaktır (Dornbusch ve Fisher, 1980). Portföy dengesi modelinde ise portföyünde çeşitli finansal varlıkları barındıran yatırımcı, ulusal hisse senetlerinin değer kazanması sonucunda elindeki yabancı hisse senetlerini satıp ulusal paraya talebi artıracak, bu da döviz kurunun değer kaybetmesine neden olacaktır (Branson, 1983).

Çalışmada, ABD doları, Euro ve Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki ilişki ampirik olarak incelenecektir. Değişkenler 1999-2017 yılları arasında aylık verilerden oluşmaktadır. Çalışmada uygulanan Gregory- Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre seriler yapısal kırılma altında eşbütünleşiktir. Granger nedensellik analizi ise dolar değişkeninden BİST100 endeksine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Türkiye'de geleneksel yaklaşımın geçerli olduğunu göstermektedir.


References


Branson, W. H. (1983). “A Model of Exchange-rate Determination with Policy Reaction: Evidence from Monthly Data”, Working Paper No. 1135.

Dornbusch, R ve Fisher S. (1980), “Exchange Rate and the Current Account”, American Economic Review, 70, 960-971.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article