Akademideki Topuk Sesleri: Cam Tavan Perspektifinde Göller Bölgesi Üniversitelerin Betimsel Analizi

Umut Can ÖZTÜRK

Abstract


 

Türkiye’de akademi, kadınların en iyi temsil edildikleri alan olarak yaygın kabul görmekle birlikte, bu kabulün kadınlar aleyhine bazı gerçekleri bulanıklaştırdığını da göz ardı etmemek gerekir. Kadınların akademide diğer alanlara kıyasla sayıca iyi durumda olmaları herhangi bir ayrımcılığa uğramadıkları anlamına gelmemektedir (Poyraz, 2013). Bununla birlikte kadınların üniversitelerde erkeklere göre daha alt rütbelerde yoğun olduğu, daha fazla kadının geçici pozisyonlarda bulunduğu, eşit niteliklere sahip erkeklerle kıyaslandığında daha az kazandıkları, daha çok ders vermek ve danışmanlık yapmak durumunda kaldıkları ve araştırma yapmak için daha kıt kaynaklara sahip oldukları bir dizi araştırmayla ortaya konmuştur(Özdemir ve Tanyıldız, 2011). Tam da bu tespitler ışığında karşımıza oldukça popüler olan cam tavan sendromu kavramı çıkmaktadır. Cam tavan 1970’li yıllarda ABD de ortaya çıkan bir kavramdır. Örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engeller olarak tanımlanmıştır (Wirth, 2001:1).

 

Bu çalışmanın amacı ülkenin birer değerli entelektüel sermayesi olan kadınların akademik, idari ve teknik kadrolarda kariyer fırsatlarından ne kadar yaralanabildiğini/yararlandığını, nedenleri ve sonuçlarına vurgu yaparak, Türkiye göller bölgesi kapsamında dile getirmektir. Bu kapsamda öncelikli olarak cam tavan sendromu temel hatlarıyla ele alınacaktır. Devamında Göller Bölgesi’ndeki yükseköğretim kurumlarında üst düzey yönetici olabilen kadınların mevcut durumları hakkında bilgi ve veriler betimsel olarak sunulacaktır. Bu amaçla üniversitelerin protokol listeleri incelenecek mevcut durum cam tavan, cam uçurum, toplumsal cinsiyet ekseninde yorumlanacak ve yükseköğrenim kurumlarının cinsiyet eşitliliğindeki konu değerlendirilecektir.

 


References


Özdemir, D. Ve Tanyıldız, E. Z. (2011), TÜRKİYE’DE BİLİM KADINI OLMAK Bilimsel İşgücünde Kadın ve Cam Tavan, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1303976716-8.Turkiyede_Bilim_Kadini_Olmak_Bilimsel_Isgucunde_Kadin_ve_Cam_Tavan.pdf, erişim tarihi: 05.09.2017.

Poyraz, B. (2013), AKADEMi KADINLARIN CENNETi Mi?: ANKARA ÜNiVERSiTESi ÖRNEĞi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2); 1-18.

WIRTH, Linda (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management, International Labour Office, Geneva.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article