BİST 100 Endeksi İçin Piyasa Anomalilerinin İncelenmesi: Ramazan Ayı ve Dini Bayramların Etkileri

Süleyman Gürbüz, Ahmet Şahbaz

Abstract


Fama(1970) tarafından ortaya konan etkin piyasalar hipotezi, piyasaya ulaşan bilginin tüm aktörler tarafından hemen öğrenileceğini ve bu nedenle piyasada olağan üstü gelir elde etmenin mümkün olmadığını söylemektedir. Uzun zamandır etkin piyasalar hipotezinin geçerliliğinin test edildiği bilimsel çalışmalarda kesin bir sonuç ortaya konamamıştır. Yapılan bu çalışmalarda etkin piyasalar hipotezinin geçerli olmadığı bazı durumlar olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan bazıları; haftanın günleri, yılın ilk ayı ya da son ayı olması, tatil öncesi ve hatta havanın güneşli olup olmaması gibi anomaliler olarak adlandırılmıştır (Bialkowski vd., 2012). Bazı dönemlerden yatırımcıların nakit ihtiyacının artması ya da firmalarının bilançolarının düzeltilmesi gibi sebeplerle etkin piyasa hipotezine aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu dönemlerde varlıkların getirisinde anormal artış ya da azalışlar olabileceği gözlenmiştir (Atakan, 2008).

Bu çalışmada, etkin piyasalar hipotezi bu anomaliler altında incelenecektir. Türkiye gibi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde dini aylar ve bayramlar insanlar için önemli zamanlardır. Bu çalışmada 03/01/1994-27/07/2017 tarihleri arasında günlük verilerle BİST 100 endeksinin Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban bayramında piyasa anomalisi gösterip göstermediği incelenmiştir. Sonuçlar, Ramazan ayında varlık getirilerinin arttığını ve piyasa anomalisinin gerçekleştiğini gösterirken, bayramlar için tatil anomalisi tespit edilememiştir. Diğer taraftan EGARCH yöntemiyle sınanan anomalilerde Ramazan ayı ve Ramazan bayramında volatilitenin arttığı, Kurban bayramında ise anomali olmadığı tespit edilmiştir. 

References


Bialkowski, Jedrzej, Etebari, Ahmad, Tomasz Piotr Wisniewski (2012), "Fast profits: Investor sentiment and stock returns during Ramadan" Journal of Banking & Finance, 36, 835-845

Atakan, Tülin (2008), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi ve Ocak Ayı Anomalilerinin ARCH-GARCH Modelleri ile Test Edilmesi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 98-110

E. F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance. 25, 338-417


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article