YENİ YÖNTEM: İZAHA DAVET

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Abstract


Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun arttırılması amacıyla Devlet farklı zamanlarda değişik düzenlemeler yapmıştır. 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 22. maddesiyle getirilmiş olan izaha davet müessesi bunlardan birisidir. İlgili madde ile VUK m.370. maddesindeki değişiklik ile bazı açılardan mükellefleri koruyucu nitelikte düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre mükelleflerin vergisini ziyaı uğrattığına dair emarelerin idare tarafından ön tespitler vasıtasıyla bulunması durumunda, belirli şartların da gerçekleşmiş olması koşuluyla, mükelleflerin tespit edilen hususlar hakkında izaha davet edilmeleri mümkün hale gelmiştir. Yapılan bu düzenleme ile mükellefler için avantajlı bir durum gerçekleşmiş olmakla birlikte, idareye de vergi incelemesi için zaman ve emek kaybı olmaksızın vergisini tahsil etmesine imkanı tanınmış olmaktadır. Ancak hem idare hem de mükellef için bu avantajlı durumların olabilmesi için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

İdarenin kimleri izaha davet edebileceği, izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, daveti yapacakların ve izahı değerlendirecek mercilerin kimler olduğu ile ilgili usul esaslar da 482 nolu VUK Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda, tebliğimde izaha davet müessesesinin kapsamını ilgili Kanun hükmü ve Genel Tebliğ çerçevesinde değerlendirdikten sonra diğer barışçıl çözüm yolları ile arasındaki farklılıklara da kısaca değinilecektir.

 

Son olarak da yapılan bu değişiklikle ilgili uygulamada çıkması ihtimal dahilinde olan sorunlar üzerinde durulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article