Son 10 Yılda Karadeniz Jeopolitiği: 2007-2017

Göknil Erbaş Doğan

Abstract


Karadeniz, 1990’lardan itibaren jeopolitik değişimin en net izlenebildiği coğrafyalardan biri olmuştur. Bu değişim son on yılda bölgedeki önemli olaylarla daha belirgin hale gelmiştir. 1990’lardaki değişimin dinamikleri ile 2000’li yılların dinamikleri arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Karadeniz coğrafyası da dünyadaki genel eğilimden etkilenmiş ve 1990’lar küreselleşmenin etkisi altında geçerken küreselleşmenin boyut değiştirmesiyle Karadeniz coğrafyasındaki jeopolitik durum da 2000’lerde değişmeye başlamıştır.

1990’larda küreselleşmenin ve bölgeselciliğin etkisi 2000’lerde yerini askeri ve enerji boyutlu reel politiğe bırakmıştır. Özellikle jeopolitik dinamiklerin 2008’te Gürcistan’da yaşanan savaş sonrasında değişmeye başladığı görülmektedir. Son on yılda hızlı bir şekilde Karadeniz coğrafyasındaki politikalar çeşitlenmektedir.  Bu nedenle söz konusu bildiride son on yılda bölge dinamiklerinin genel olarak Karadeniz jeopolitiğini nasıl etkilediği ele alınacaktır. Rusya’nın bölgede artan etkisi ve bu kapsamda bölgenin jeopolitik durumunu doğrudan şekillendiren enerji konusuna değinilecektir. Ukrayna ve Kırım sorunları ile NATO ve AB’nin Karadeniz’e yönelik politikalarının genel jeopolitik durumu nasıl etkilediği de bildiride ele alınacak diğer konulardır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article