Türkiye’de İşsizlerin Beck Umutsuzluk Ölçeği ile Geleceğe Yönelik Karamsarlık ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Murat Atan, Elif Çelik, Berna Yazar Aslan

Abstract


Geçmişi insanın var oluşuna dayanan çalışma eylemi, yaşamın sürekliliğini sağlayan en temel faktörlerden biridir. Söz konusu eylem yaşamın daha iyi şartlarda sürdürülebilmesi için ekonomik kaynak özelliği taşıma, statü, kimlik ve aidiyet duygusu sağlama, sosyal bir yaşam için bireylere imkân tanıma, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde katkı sağlama, kişisel hedeflere ve psikolojik tatmine ulaşmada bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin çalışma istek ve yeteneğinde olup işsiz kalması diğer bir ifadeyle çalışma olanağı bulamaması insan yaşamı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler bırakmaktadır.

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kişilerin geleceğe yönelik karamsarlık derecesini ve umutsuzluk derecesini objektif sayılarla belirlemeyi çalışan bir ölçektir. Ölçeğin yanıtlanmasında kişiden kendisine uygun gelen ifadeler için evet, uygun olmayan ifadeler içinse hayır tercihini yapması istenmiştir. Çalışmada BUÖ kullanılarak kişilerin gelecek, umut ve motivasyon boyutları ölçülmüş ve bu ölçekler öz değerleri ile ağırlıklandırılarak kişilerin genel faktörleri oluşturulmuştur. Oluşturulan genel faktör skor değeri negatif olanlar olumsuzlar grubu, pozitif olanlar ise olumlular grubu olarak sınıflandırılmıştır.

Elde edilen bulgulara göre; iş arama durumu ile genel faktör skoru değişkeni arasında istatistiksel ilişki vardır sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek, Umut ve Motivasyon alt boyutlarından elde edilen genel faktör skor değerine göre iş arayanların % 47,3’ü genel durum olarak negatif değere sahip iken % 52,7’si ise pozitif değere sahiptir. İşsizlik ödeneği alma durumu ile genel faktör skoru değişkeni arasında istatistiksel ilişki yoktur sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Gelecek, Umut ve Motivasyon alt boyutlarından elde edilen genel faktör skor değerine göre İşsizlik ödeğinden faydalananların % 44,9’u genel durum olarak negatif değere sahip iken % 55,1’i ise pozitif değere sahiptir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article