İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcılarının İş Arama Eğilimlerine Etkisi: Bir Alan Araştırması

Murat Atan, Erdem Cam, Funda Çınar Altay, Betül Gürler

Abstract


İşsizlik olgusu küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Makineleşmenin yaygınlaşması ve bilişim teknolojisinin ilerlemesiyle emek arzı özellikle belli sektörlerde işsizlikle karşı karşıya kalmışlardır. İş arama; iş arayan veya daha uygun koşullarda iş bulmak amacıyla işini değiştirmek isteyen bireyler açısından bir süreçtir ve amaç iş bulmaktır. Günümüzde rekabet sadece firmalar arasında değil iş arayan işsiz gruplar arasında da bulunmaktadır. Bu nedenle iş arama sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik zorluklarla karşılaşılmaktadır.

İstihdama yönelik olarak geliştirilen politikalar iki temel grupta toplanmaktadır. Bunlar, aktif istihdam politikaları ve pasif istihdam politikalarıdır. Aktif istihdam politikaları emek piyasalarının yapısal sorunlarını çözmeye odaklanmaktadır. Pasif istihdam politikaları ise istihdamı arttırmaktan ziyade işsiz kalan işçinin sosyal ve ekonomik açıdan çöküşe uğramasını en aza indirmek hatta ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. İşsizlik sigortası fonu, esnek işgücü piyasalarında işçilerin gelir güvencesine sahip olmaları için önemli bir araç konumundadır. İşsizlik sigortası ödemelerinin yüksek ve/veya ödeme süresinin fazla olması durumunda, kişilerin iş aramak yerine geçimlerini işsizlik ödeneğinden karşılama eğilimine girme riski bulunmaktadır. Bu kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği gibi işverenlerin açık pozisyonlarını doldurmasını da zorlaştırabilir. Bu nedenle, işsizlik sigortası ödemelerinin süre ve miktar yönünden sınırlı olması ve ödenekten faydalananların işgücü piyasasında kalmasının teşvik edilmesi önem taşımaktadır.

Bu çalışmada ülkemizde işsizlik sigortası ödemelerinin yararlanıcılarının iş arama eğilimlerinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Çalışanların işten ayrıldıktan sonra işsizlik ödeneği almaları sonrasında tekrar iş arama eğilimlerinin çeşitli demografik değişkenler bakımından farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. İBBS Düzey 1 (her bölge için bir il seçilerek) kırılımında işsizlik ödeneği alan 2143 kişi örneklem olarak alınmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article