KIRKLARELİ İLİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞKOLİKLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BURCU BESTE KASAP, SERDAR CANBAZ

Abstract


Bu çalışmada Kırklareli ilinde eğitim ve sağlık sektöründe kişilerin işkoliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle işkoliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 402 anket değerlendirmeye uygun bulunarak,  DUWAS işkoliklik ölçeği, Cronbach’s Alpha güvenirlik testi, t testi, Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi, One-Way ANOVA testi, Tukey HSD testleri gerçekleştirilmiştir. Böylece Kırklareli ölçeğinde işkoliklik düzeyleri ortaya konulmaya çalışılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada tüm ölçekte %60, 5 oranında bir işkoliklik düzeyine ulaşılmıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article