Bilgi Toplumu Faktör Analizi: Sosyo-Ekonomik Değişkenler Üzerine Bir İnceleme

Salih Özgür Sarıca

Abstract


Bilginin stratejik bir rol oynadığı günümüzde sosyal ve ekonomik ilişkiler radikal bir biçimde değişime uğramıştır. Sanayi devriminin getirdiği değişim ve dönüşümlerin bir benzerinin sanayi sonrası bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yaşandığı iddia edilmektedir. Teknolojik devrim olarak adlandırılan bu değişim dinamikleri bir önceki dönemden net bir kopuş getirdiği ve sanayi toplumu yerine bilgi toplumunun aldığı tartışılmaktadır. Bilgi toplumunun kavramsal tanımı üzerinde net bir görüş birliği bulunmamaktadır. Sosyal ve ekonomik ilişkilerdeki değişim veya salt teknolojik gelişmelerin nicel farklılığı, kavramın kullanımında öne çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bilgi toplumunun sayısal olarak ifade edilebilmesi ve bir takım sosyal-ekonomik parametreler üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi üzerinedir. Bu doğrultuda çeşitli göstergeler üzerinden 110 ülkenin verileri değerlendirilerek faktör skoru oluşturulmakta ve yeni bilgi toplumu değişkeninden yararlanılarak bilgi toplumunun eşitsizlik, sosyal gelişim ve hizmet sektörünün bir fonksiyonu olup olmadığının tespiti gerçekleştirilecektir.


References


Angell, I. (1995). Winners and losers in the information age. Society, 34(1), 81-85.

Bell, Daniel (1973), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth: Penguin, 1976.

Castells, Manuel (1996), The Rise of the Network Society. Vol. 1 of The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.

Drucker, Peter F. (1993), Post-Capitalist Society. New York: HarperCollins.

Jonscher, Charles (1999), Wired Life. New York: Bantam.

Machlup, Fritz (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Masuda, Y. (1983). The information society as post-industrial society. World Future Society.

Schiller, Herbert I. (1982), Who Knows: Information in the Age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.

Toffler, Alvin (1980), The Third Wave. Collins.

Webster, Frank (ed.) (2006), The Information Society Reader. Routledge.

Wilhelm, A. G. (2004). Digital nation: Toward an inclusive information society. Mit Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article