1945-1950 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ

Meral Balcı, Zeynep Azder

Abstract


1933 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kapatılmasından sonra din öğretimi örgün eğitim kurumlarından tamamen kaldırılmıştır. Böylece din eğitimi, cumhuriyet dönemi eğitim tarihimizde oldukça önemli bir tartışma konusu olarak önemli bir yer işgal etmiştir. 1946’dan sonra din eğitimi konusu yeniden ele alınmış ve çeşitli çevreler tarafından doğru ve yeterli çözüm yolları arayıp bulamamanın sıkıntıları yaşanmıştır. 1947 yılında CHP’de ideolojik bir dönüşüm yaşanmış, bu durum eğitim sürecine yansımış ve eğitimi etkilemiştir. CHP’nin bazı yazarlarca “sağa kayma” olarak adlandırılan değişimi, dinin yeniden müfredata dahil etme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı konjoktürel değişimin eğitim kademelerine ne şekilde yansıdığını, bunun sonuçlarının neler olduğunu objektif bir biçimde değerlendirmektir. Bu bağlamda partinin ideolojik dönüşümünün eğitim üzerinde de önemli bir etken olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın araçlarını döneme ait resmî ve güncel gazeteler, dergiler, hatıratlar, konuyla ilgili yazılmış kitaplar oluşturmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article