TARİHSEL SÜREÇTE DEVLETİN EKONOMİDEKİ VARLIĞININ DÖNÜŞÜMÜ

Mehmet Sadık AYDIN

Abstract


Devlet faaliyetleri, geçmişten günümüze değişkenlik göstermektedir. Devlet bazen kurtarıcı bazen de sorun yaratıcı olarak görülmektedir. Devletin değişen fonksiyonları birçok etkenden etkilenmektedir. Devletin rolünün oldukça sınırlı düzeyde tutulması gerektiğini savunan düşünceden devletin ekonomide tamamen bulunması gerektiğini savunan birçok farklı iktisadi görüş vardır.  Tanzi’ye göre; devletin ekonomideki rolünde yaşanan değişiklik mevcut ekonomi politikası ve geçmişte uygulanan ekonomi politikasından direkt olarak etkilenmektedir. Mesela, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda savaşlar ve siyasi çalkantılar ekonomik rolünü önemli oranda etkileyebilmektedir. Devletin ekonomideki rolü, siyasi, kültürel, sosyal olgulardan bağımsız olarak değerlendirilemez. Tanzi’nin belirttiği durum da bunu özetlemektedir. Devlet faaliyetleri, klasikler döneminde belli altyapı yatırımları ve savunma gibi temel faaliyetlerle sınırlıyken keynesyen dönemde devlete daha geniş bir fonksiyon yüklenmiştir. Ancak modern anlamda devletin fonksiyonları Musgrave tarafından ifade edilmiş. Bu fonksiyonlar; gelir dağılımında adalet, kaynak tahsisinde etkinlik, tam istihdam ve fiyat istikrarıdır. Devletin rolünde yaşanan değişiklikler, krizler göz önünde bulundurulduğunda daha da karışık hale almaktadır. Kriz öncesi devletin ekonomideki varlığı ile ilgili yapılan tartışmalar tamamen yerini zıt düşüncelere bırakmaktadırlar. Mesela 1929 krizi öncesi pasif devlet düşüncesi hakimken, 1929 krizinin yaşanmasıyla birlikte bu yerini tamamen aktif bir devlete bırakmıştır. Aynı şekilde liberal bir ortamın hakim olduğu 2008 krizi öncesi devlet ekonomide sorgulanırken, kriz sonrası devletin ekonomideki varlığının gereği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, devletin ekonomik fonksiyonlarında yaşanan dönüşüm tarihsel süreç içerisinde anlatılacak, 2008 krizinden sonra devlet faaliyetlerine yaklaşım sonucunda ekonomik sistemin yeniden tanımlanması durumunda nasıl tarif edileceği anlatılacaktır. Çalışma sonucunda devletin ekonomideki varlığının gereklilik durumu analiz edilmiş olacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article