Sığınmacıların Güvenlik İhtiyacında Sosyal Sermayenin Etkisi: Osmaniye İlindeki Suriyeli Sığınmacılar Üzerine Bir İnceleme

Tuğba Yolcu, Ayşe Aslı Sezgin

Abstract


Göç eden toplum ile göç edilen yerdeki toplum arasındaki ilişkiler farklı sorunları beraberinde getirmektedir.  Bu sorunlardan biri de güven sorunudur. İnsanların toplu halde yaşamalarının ve bugünkü toplumsal ve siyasal yapının oluşmasının temelinde güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Bu ihtiyaç farklı toplumsal ve siyasal yapıların oluşmasına neden olmuştur. Bu yapılar içinde, ihtiyaçlar farklı şekillerde karşılanmaktadır. İhtiyacın karşılanmasında sermaye önemli bir unsur olmakla birlikte, bu sermaye maddi olanın yanında sosyal olanı da kapsamaktadır. Sosyal sermaye bireylerin üyesi oldukları sosyal ağlar vasıtası ile sınırlı kaynaklara erişim imkânı tanır. Bu sosyal sermayeyi ortaya çıkaran ise ağbağlardır. Çalışmada güvenlik ihtiyacını en çok hisseden grup olan sığınmacıların bu ihtiyaçlarını karşılamada formel ve informel ağların nasıl ve ne derece etkili olduğunun ortaya koyulması hedeflenmiştir.

 

Bu çalışmada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 Türkiye Göç Raporu verilerine göre geçici koruma altına alınan 41.610 Suriyeli sığınmacının yaşadığı Osmaniye ili seçilmiştir. Çalışmada, Osmaniye’deki Suriyeli sığınmacıların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla formel ve informel ağlara sahip olup olmadıkları ve bu ağlar vasıtası ile hangi ihtiyaçlarının ne şekilde karşılandığı, çalışmanın örneklem kümesini oluşturacak sığınmacılarla yapılan derinlemesine görüşme tekniği ile test edilecektir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article