Psiko-Sosyal Açıdan Göç (İtalya’da Yaşayan Boşnak Gençler Üzerinde Bir Araştırma) / Migration From Psycho-Social Aspects (Research on Bosnians Youth living in Italy)

Muharrem Cufta

Abstract


Özet

Din Psikolojisi üzerinde yapılan ve bir alan araştırması olan bu araştırma sosyo-psikolojik metot ve tekniklerden faydalanarak, göçün insan psikolojisi üzerindeki etkileri, Avrupa'da yaşayan Müslümanların sıkıntıları, kültürün bireyi şekillendirici etkisi, asimilasyon ve entegrasyon hususlara yer verilmekle birlikte, temel olarak ülkesi dışında göç etmiş Boşnak gençlerin yaşadıkları kimlik problemleri alan araştırması yöntemiyle incelenmektedir. Bunun yanında katılımcıların yurt dışına gitmeden önce ile yurt dışına gittikten sonra gerek dini inanç ve tutumları gerekse de geleneksel norm ve değerlere yönelik tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için açık uçlu ve geniş kapsamlı bir anket uyguladık.  Katılımcıların %79,3'lük büyük bir oranla, Müslüman olduklarını ifade eden cevaplar vererek dini kimlikleri ön planda çıkardıkları görülmüştür. Gençlerin milli mensubiyet duygularından daha çok dini mensubiyet duygularına atıf yapmaları; yurt dışına geçtikten sonra dini kimliklerin daha çok farkına vardıkları ve geleneksel norm ve değerlere daha çok bağlandıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Göç Psikolojisi, Kültür, Asimilasyon, Entegrasyon, Din

Abstract

İn this studies that is based on psychology of religion and made as a field research by taking advantage of socio-psychological methods and techniques, studies the immigration's effects on human psychology, assimilation and integration issues, distress of Muslims living in Europe, the effect of culture at the individual shaping, and after migrated outside the country what is their identity problems. So we apply a comprehensive survey to participants that investigated what is difference, before going abroad at religious beliefs and attitudes or is there change towards theirs traditional norms and values. On question “what do you feel yourself as…” a large number 79, 3 % of respondents said that they are Muslims. So, religious identity was in the first place. Youth on the basis of ethnicity and religiosity showed more religion affiliation against to ethnicity affiliation. Since they went abroad was realized their religious identity and they are more connected to traditional norms and values.

Keywords: Psychology of Migration, Culture, Assimilation, Integration, Religion


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article