D-8 Ülkelerinin Makroekonomik Performansı ve Türkiye’nin Dış Ticareti / Macroeconomic Performances of the D-8 Countries and Their Trade with Turkey

Hüseyin Ağır, Ahmet Şahbaz

Abstract


Özet

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight/ D-8) Örgütü, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997’de İstanbul’daki zirvede yayımlanan “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur. Deklarasyonda, işbirliği ve ortak proje geliştirilmesi amacıyla; ticaret, sanayi, bilgi ve iletişim, finans, bankacılık ve özelleştirme, tarımsal kalkınma, bilim ve teknoloji, yoksullukla mücadele ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm ve kültür konuları öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. 1997’den günümüze kadar farklı zamanlarda gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlarla gelişimini sürdüren örgütün, bu günlerde Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle de ilişkilerinde bir aşama kat edilmesi beklenmektedir. 

Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan D-8 ülkeleri için bu birlikteliğin üye ülkelerin ticaret hacimlerinde ciddi bir artışa neden olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın başlıca iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, D-8 ülkelerinin makro ekonomik performanslarının karşılaştırmalı betimsel bir analizini yapmaktır. İkincisi ise, Türkiye ile diğer D-8 ülkeleri arasında son yıllardaki dış ticaret istatistiklerini değerlendirerek, daha çok hangi ürünlerin dış ticarete konu olduğunu ortaya koyarak, örgütün dış ticarete katkısını tartışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: D-8, Makroekonomik Performans, Dış Ticaret

Abstract

“Developing Eight” (D-8) is an arrangement for development cooperation among Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey. D-8 organization was established with Istanbul Declaration in Istanbul in 1997. The objectives of D-8 are to improve developing countries’ positions in the world economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in decision-making at the international level, and provide better standards of living. In this declaration, some priority areas have been identified to promote cooperation and joint projects. These priorities are trade, industry, information and communications, finance, banking and privatization, agricultural development, science and technology, poverty alleviation and development of human resources, agriculture, energy, environment, health, tourism and cultural issues. The organization was founded in 1997, it is expected to move to the next level with the entry into force of the Preferential Trade Agreement in this days.

In the trade volume of member countries of this organization must be examined whether there is cause a significant increase. In this context, this study has two primary objectives. First, the D-8 countries is to make a comparative analysis of the macro-economic performance. The second is to do foreign trade analysis, among other D-8 countries and Turkey. So it is to determine the contribution of foreign trade. 

Key Words: D-8, Macroeconomic Performance, Foreign Trade 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article