Erken Çocukluk Sınıflarında Bilinçli Farkındalık

Elif yalçıntaş sezgin

Abstract


Bilinçli farkındalık (mindfulness), birçok alanda değerli bir müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. Genel olarak dikkatini, yaşadığı o anda, yargısız bir şekilde yöneltme, o anda olma, şimdiki anı kabul etme şeklinde tanımlanmakta ve öz düzenleme ve dikkat becerilerini de kapsamaktadır. Son on yılda, batı kültürlerinde bilinçli farkındalık temelli programlar geliştirilmiştir. Bilinçli farkındalık tabanlı stres azaltma batıda kullanılan bilinçli farkındalık stratejilerini ve uygulamalarını içeren bir programdır. Bu program, hastalara bir dizi bilinçli farkındalık uygulaması yaparak stresi nasıl yöneteceklerini öğretmek için tasarlanmıştır. Yetişkinler için bilinçli farkındalık temelli programların faydalarını bildiren çalışmalar arttıkça, bilinçli farkındalık temelli programların ergenlere ve çocuklara nasıl fayda sağlayabileceğine yönelik araştırmalara artan bir ilgi de oluşmaktadır. Okul çağı ve ergenlik dönemindeki çocuklar ve ergenler için bilinçli farkındalık eğitimi uygulanmış yürütücü işlevlerinde, sosyal becerileri ve duygu düzenleme becerilerinde olumlu etkisi bulunmuştur. Son yıllarda bilinçli farkındalık eğitimi erken çocukluk sınıflarında uygulanmaya başlanmış, okulöncesi çocuklarında öz düzenleme, duygu düzenleme, prososyal beceriler ve uyumsuz davranışlar üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu araştırmada, erken çocukluk sınıflarında bilinçli farkındalık uygulamaları ve sonuçlarına yer verilmiştir. Bilinçli farkındalık statejileri ve sınıf içi uygulamalarına uyarlanması tanıtılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article