Yatırım Tasarruf Eşitsizliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-Bütünleşme Testi

sefa ozbek, Ferid Önder

Abstract


Neo-liberal politikaların uygulanması ile hızlanan küreselleşme sürecine gelişmekte olan ülkelerin de katılmaya başlamasıyla ve ülkelerarası ticaret ve sermaye akışı önündeki engellerin azaltılıp kaldırılmaya başlaması ülkelerin finansal piyasalarının gelişmesine ve bütünleşmesine yol açmıştır. Liberal politikaların, finansal ve sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu kapsayacak şekilde genişlemesiyle birlikte sermaye hareketleri daha da hızlanmıştır.  Bu bağlamda 1990’ların başında gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yoğun bir sermaye akışı olduğu görülmektedir. Finansal piyasalardaki bütünleşme, tasarrufların ve yatırımların dünya genelinde etkin bir şekilde tahsis edilmesine imkan vermektedir. Çeşitli ülkelere giren sermaye hareketlerindeki artışlar bu ülkelerdeki yatırımları artırarak büyümeyi olumlu bir şekilde etkileyebilmekteyken; bu akımların finansal istikrarsızlığa yol açabilme ihtimali de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla ülkeler için yatırım-tasarruf eşitsizliği ciddi bir problem olarak durmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, nispeten düşük tasarruf oranlarına sahip olan E7 ülkeleri için tasarruflar ile yatırımlar arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. E7 ülkeleri örneğinde ve 1980-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak yeni nesil panel ekonometrik testlerle yapılan tahminler sonucunda, ilgili ülkelerde Feldstein-Horioka hipotezinin geçerli olduğu, yatırımların, uluslar arası finansal piyasalar tarafından nispeten düşük düzeyde finanse edildiği sonucuna ulaşılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article