Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesinden ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına Geçiş: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Fatih Konur

Abstract


1994 yılında ABD, Meksika ve Kanada arasında imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi dünyanın en büyük serbest bölgelerinden birini kapsamaktadır. Bu anlaşma iki gelişmiş ülkenin gelişmekte olan bir ülke ile imzaladığı ilk ticaret anlaşmasıdır. 24 yılın ardından 2018 yılında imzalanan yeni ticaret anlaşması eski anlaşmadan belirli noktalarda farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesinin üye ülkeler üzerindeki etkilerini analiz ederek, yeni ticaret anlaşmasının etkilerini incelemektir. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article