ABD ve Türkiye Bağlamında Ek Mali Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi

Mehmet Emin Altundemir, Hacer KABA

Abstract


Ülkeler ithalatta koruma önlemi olarak Gümrük Vergisi dışında çeşitli Ek Mali Yükümlülükler getirebilmektedirler. 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak getirilen Ek Mali Yükümlülükler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla getirilen Ek Mali Yükümlülükler Dünya ticaretinin önünde engel teşkil edebilmektedir.

Vergi ve benzeri yükümlülükler, devletler için gelir elde etme aracı olduğu gibi ekonomik politikaları yönlendirmede de mali araçlardan birini oluşturmaktadır.  Dış ticarette vergi dâhil mali yükümlülükler, ülkelerin birbirlerine yakınlaşmalarının/uzaklaşmalarının sinyallerini vermektedir. Birçok nedenden dolayı ülkeler, dış ticarete konu mali yükümlülüklerde değişiklik yapmaktadırlar.

Bu bağlamda çalışmada son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye dâhil çeşitli ülkelere getirdiği ek mali yükümlülükler ve Türkiye’nin de Amerika Birleşik Devletleri menşei bazı ürünlere getirdiği ek mali yükümlülüklerin dış ticaret açısından teorik çerçevede etkileri incelenecektir. Çalışma neticesinde, her iki ülkenin de getirdiği Ek Mali Yükümlülüklerin önemli boyutta olmasa da ülkeler arası ticareti olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ek Mali Yükümlülük, Dış Ticaret, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article