KAHRAMANMARAŞ’IN TURİZM POTANSİYELİ VE İNANÇ TURİZMİ

İsmail GÖKTÜRK, Mehmet YILMAZ

Abstract


Turizm, günümüzde şehir ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır. Kahramanmaraş, turizm potansiyelini yeterince değerlendiremeyen ve bu sektörden yeterli pay alamayan bir şehirdir. Son yıllarda inanç turizmi, yayla turizmi, dağcılık turizmi, vb. gibi alternatif turizm anlayışları da gelişmektedir.

Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ın genel turizm potansiyelini vurgulamak amacıyla, şehrin coğrafi konumu, bitki örtüsü, canlı çeşitliliği, doğal fiziki yapısı, akarsu, kaplıca ve baraj gölleri ele alınmıştır. Kahramanmaraş açısından özellik arzeden inanç turizminin, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline katkısı önem arzetmektedir. Ülkemiz sosyal barışına da katkı sağlayabilecek bir unsurdur. Çalışmada Kahramanmaraş’ın inanç turizmi altyapısı da sosyolojik bakış açısıyla değerlendirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article