Kadın Parlamenterler Açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

tuğba yolcu

Abstract


Siyasal sistem bir ülkedeki yasama yürütme ve yargı organlarının kimin ya da kimlerin elinde olduğunu belirleyen bir ulusun iktidar karakterini gösteren, farklı ögelerin oluşturduğu bir bütündür. Bu bütün bir ülkenin siyasal anlamda tüm kurum ve süreçlerini etkisi altına almaktadır. Bu nedenle siyasal rejimin ve bu rejimin oluşum süreci siyaset biliminin en temel konularından biridir. Böylesine önemli bir konuda siyasal sistemin temel unsuru olan bireylerin rejimin oluşumundaki etkisi de önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bireyler içinde cinsiyetten kaynaklı eşitsizlikler özellikle siyasal alanda geçmişten bu yana hissedilmektedir. Siyasal alanda sadece Türkiye açısından değil tüm dünyada kadınlar erkeklere oranla daha geri planda olmuştur. Günümüzde yasal düzenlemeler ile kadınların siyasal hayata katılımının önündeki engeller kalksa da hala bu alanda kadınların toplumsal alandaki konumlanışından kaynaklı sorunlar devam etmektedir. Bu durum siyasal alanın düzenlenmesinde de erkek egemenliği varlığını sürdürmesine neden olmaktadır. Bu sorundan yola çıkarak çalışmada Türk siyasal hayatında dönüm noktası sayılabilecek siyasal sistem değişikliğinde kadın parlamenterlerin etkisi ve bakış açısı ele alınmıştır. Temsili demokrasilerde halkın görüş, düşünce ve beklentilerini yansıtacak ve halk tarafından yönetimi sağlayacak olanlar halkı temsil eden parlamenterlerdir.  Bu amaçla “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne yönelik anayasa teklifinin meclise sunulduğu sırada kadın parlamenterlerin Türk siyaseti açısından önemli bir konu olan sistem değişikliğine bakış açısı ortaya konularak siyasal sistemin dizaynında kadınların etkisi belirlenecektir. Çalışmada yöntem olarak kadın Parlamenterlerin siyasal sistemin değişim sürecinde etkisi ve sisteme yönelik algısı ortaya konulurken meclis tutanakları analiz edilerek değerlendirilecektir.  Çalışmanın teorik kısmında tarihsel bir analiz ile kadınların siyasal alandaki yeri ve Türk siyasal sisteminin tarihsel arka planına yer verilerek bu temelde kadın parlamenterlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin oluşumundaki etkisi ve sisteme yönelik bakış açısı analiz edilecektir. Sonuç olarak geçmişten bu yana siyasal alanda erkeklere göre geri planda olan kadınların siyasal sistemin oluşum sürecinde de erkeklere oranla geri planda olduğu bu nedenle de siyasal sistemin erkek egemen bir yapıda düzenlendiği ortaya çıkacaktır.   


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article