Akdeniz Bölgesi’ndeki İşletmelerin Ar-Ge Harcamaları İle Net Satışlar ve Karlılık İlişkisi Üzerine Bir Analiz

İpek Özer, Elif Nazlı, Bülent Yanıktepe

Abstract


İçinde bulunduğumuz çağın küresel dünyasında işletmelerin büyümek ve karlılığını arttırmak için en çok ihtiyaç duyduğu faktörlerin başında yenilik ve Ar-Ge gelmektedir. Akdeniz Bölgesi’ndeki işletmeler için de Ar-Ge faaliyetleri güçlü rakiplerle rekabette büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesi’ndeki işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge harcamaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi istatistiksel açıdan incelemektir. Araştırmada Borsa İstanbul’a kayıtlı olan 2008-2017 yılları arasında Ar-Ge harcaması yapan 5 işletme incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmada, işletmelerin finansal tablolarına bakılarak Ar-Ge harcamaları ile Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/ Zararı ve Dönem Net Karı/Zararı arasındaki ilişkiyi incelemede Panel Veri Analiz modeli kullanılmış ve her değişken için sabitli ve trendli birim kök testleri yapılmıştır. Kullanılan bu modelde bağımlı değişken olarak Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/Zararı, Dönem Net Karı/Zararı, bağımsız değişken olarak Ar-Ge Harcamaları kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda genel olarak, Akdeniz Bölgesi’ndeki işletmelerin Ar-Ge harcamalarının karlılık üzerinde istatistiksel olarak olumlu yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiş ve Levin, Lin ve Chu birim kök testi sonucuna göre sabitli ve trendli durumda bütün değişkenler durağan çıkmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article