İkiz Açık Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Testi: Nedensellik Analizi

sefa ozbek, enver gunay, ferid onder

Abstract


İkiz açık hipotezi,  cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasındaki ilişkinin varlığını ifade etmektedir. Uzun yıllar boyunca bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için sorun olarak görülmektedir. Türkiye’de ise son yıllarda  bütçe açıklarındaki düşmelere rağmen, cari işlemler dengesindeki açıklar yüksek oranda seyretmektedir. Literatürde bütçe açıklarının cari işlemler açığına neden olacağını ifade eden Geleneksel Keynesyen görüşe ve cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını iddia eden Ricardocu denklik hipotezini destekleyen sonuçlar bulunmaktadır.

Bu çalışmada ikiz açık hipotezi Türkiye ekonomisi örneğinde zaman serileri analizleri yardımıyla tahmin edilmektedir. Elde edilen sonuçlar Geleneksel Keynesyen görüşü desteklemektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article