Türkçe Öğretmeni Adaylarının Donanım ve Yazılım Kavramlarına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Ebru ALBAYRAK ÖZER

Abstract


Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının donanım ve yazılım kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenine uygun olarak yürütülen çalışmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde öğrenim gören ve bilişim teknolojileri dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından, araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu aracılığıyla, donanım ve yazılım kavramlarına ilişkin metafor geliştirmeleri istenmiştir. Elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları donanım kavramına ilişkin en fazla vücut metaforunu oluşturmuşlardır. Bunun yanında “yapboz”, “organlar” ve “insan” da dikkat çeken diğer metaforlardır.  Yazılımı ise en fazla donanım parçalarının uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlaması açısından “insan beyni” ile ilişkilendirmişlerdir. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri dersinde öğrendikleri donanım ve yazılım kavramlarını nasıl algıladıkları konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article