Askeri Harcamalar ve Dış Borç Arasındaki İlişkinin Analizi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

HİLAL BUDAK, SELEN YILMAZ UZLAŞIR

Abstract


Ülkeler, büyük çaplı askeri harcamalarını finanse etmek için iç veya dış borçlara dayanmak zorunda kalmaktadır. Dış borcun olumsuz ekonomik etkileri olduğundan dolayı askeri harcamalarının dış borçlara olan etkisini araştırmak büyük önem taşımaktadır. Askeri harcamalar merkezi yönetim bütçelerindeki en önemli harcama kalemlerinden biridir ve borçluluk düzeyi üzerindeki önemli etkisi gelecekteki ekonomik performansı etkileyebilmektedir. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerde 1998-2016 yılları arasında askeri harcamalar ve borç arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla panel ARDL modeli kullanılmaktadır. Aynı zamanda çalışmada yapılan bir diğer test olan Granger nedensellik testinde yapılarak iki değişken arasında nedensellik ilişkisi sınanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article