Ege Bölgesi’nde Yer Alan Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Bankacılık ve Finans Bölümlerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

Selim Duramaz

Abstract


Ülkelerin beşeri sermayesi olarak bireylerin aldıkları eğitim her seviyede büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar İlkokulla başlayıp Yükseköğretim kurumlarında son buluyor gibi gözükse de eğitim insanın tüm ömrü boyunca devam eden ve/veya devamlılığı sağlanması gereken bir olgudur. Nitekim beşeri sermayenin iyi bir şekilde eğitilmesi, ülkenin ekonomik açıdan büyüme ve kalkınma sürecini beraberinde ortaya çıkaracaktır.

Yükseköğretim kurumlarından sonra bireylerin artık teorik hayattan pratik hayata geçecek olmaları ve üniversitelerde doğrudan bir mesleğe yönelik eğitim almaları bu noktada üniversite eğitimini farklı bir noktaya taşımaktadır. Bu çerçevede kalite, verimlilik, performans gibi unsurlar Yükseköğretimde eskiye nazaran üzerinde daha çok durulan konuların başında yer almaktadırlar.

Çalışmada, Ege Bölgesi’ndeki Yükseköğretim kurumlarında eğitim veren "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" bünyesinde yer alan "Bankacılık ve Finans" bölümleri örneklem olarak seçilmiş, bölümlerin etkinliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak bölümlere ait bazı girdi ve çıktı göstergeleri seçilerek etkinliğin ölçümünde veri zarflama analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde bölümlere ve üniversitelere yönelik bazı değerlendirmelerde ve önerilerde bulunulmuştur

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article