Balık Üretim İşletmelerinde Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

Seçkin ARSLAN, Ayşe Gül KÖKSAL

Abstract


Günümüzde finansal raporlamaya ve finansal bilgilere verilen önem hızla artmaktadır. Tarımsal faaliyet yürüten işletmelerin de bu çerçevede bilgi üretmesi ve bu bilgilerin de bütün dünya işletmeleri için karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, şeffaf, gerçeğe uygun ve yararlı olması gerekmektedir. Bu hususta Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından tarım sektörü ile ilgili UMS-41 adında bir standart olarak yayınlanmıştır. Ülkemizde de bu düzenleme TMS-41 “Tarımsal Faaliyetler Standardı” şeklinde ilgili tarım işletmelerince yerine getirilmektedir.

Günümüzde 140’dan fazla ülkenin üye olduğu ve bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin de yer aldığı Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Vakfı (International Accounting Standards Committee Foundation, IASCF) Uluslararası Muhasebe Standartları(IAS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının(IFRS) kullanımını zorunlu tutmuş veya kullanımına izin vermiştir. Bu durum, IAS ile IFRS’lere verilen önemi de açıkça ortaya koymuştur.

Bu çalışmada öncelikle TMS-41 hakkında temel açıklayıcı bilgilere yer verilmiş, daha sonra balık üretim işletmelerinde ortaya çıkan tarımsal faaliyetlere ilişkin parasal işlemlerin muhasebeleştirilme biçimlerinin verilen örnekler aracılığı ile daha kolay bir şekilde anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article