KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İsmail Bakan, İnci Fatma Doğan, Zehra Çalışır, makbule oğuz

Abstract


Günümüzde kurumlar için gün geçtikçe önem kazanan bir kavram olan kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel sorunlar, örgütsel etkinlikleriyle ve sosyal ortaklarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirildiği bir kavramdır. Bir kurumun en temel unsurlarından birisi çalışanlardır. Çalışanlar kurum kültürünü, kurum dışına yansıtan en etkili organdır. Kurumların sorumlulukları kapsamında çalışanların refahları sağlanmalı ve çalışanların beklentileri dikkate alınmalıdır. Kurumda çalışan personelin kurum ve iş ortamına ilişkin pozitif tutumu ve davranışları, hizmet verdikleri kitleye daha kaliteli hizmet vermelerini ve kurumlarından iftiharla bahsetmelerini sağlayacaktır. İş tatmini, çalışanların kurum ve kurumun sağladıklarına ait bir algısı ve bu algıya karşılık olarak verdiği duygusal bir cevaptır. Çalışan bireyler kuruma ve kuruma ait koşullardan gerekli tatmine sahip oluyorsa, kuruma ve kurum ortamına karşı pozitif bir tutuma sahip olacaktır. Çalışanların kendilerine saygı duyma, değer vermelerinde çalıştıkları kurumların olumlu bir itibara sahip olmasının payı bulunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatminini arttırmada büyük bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebepten dolayı insan kaynaklarının etkin kullanımında, kurumun uyguladığı sosyal sorumluluk politikaları kurum çalışanları açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışma kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatmini üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan bir belediyede çalışan kişilere anket çalışması uygulanmış ve anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatmini üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article