Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

RABİA EFEOĞLU, ÖZLEM TOPÇUOĞLU

Abstract


Günümüzde araştırma ve geliştirme faaliyetleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için büyük bir öneme sahiptir. Bu faaliyetler yeni ürünlerin patentlerine de ulaşmayı beraberinde getirmekle birlikte iktisadi büyümeye katkıda bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile patent, kalkınma göstergesi olarak karşımıza çıkmakta, bu da ülkelerin bu alanda araştırmaya konu olmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda Singapur ve Güney Kore ülkeleri de Ar-Ge ve patent konusunda mesafe kateden ülkeler arasında olduklarından, çalışmanın amacı bu iki uzak doğu ülkesindeki ekonomik büyüme ve Ar-Ge harcamaları ile patent başvuruları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu çerçevede çalışmada, ekonomik büyüme için kişi başına düşen GSYİH, ar-ge için Ar-Ge harcamaları ve patent için patent başvuruları verileri kullanılmıştır. 1996-2014 dönemi yıllık verileri ile her bir ülke için ayrı ayrı zaman serisi analizi yapılarak birim kök, eş bütünleşme ve nedensellik testleri yapılıp ülkelerin kıyaslanması yoluna gidilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article