Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracatın ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi.

Ömer İskenderoglu, Saffet Akdağ

Abstract


Ekonomik fitnes (Uygunluk) endeksi ülkelerin hem ürün çeşitlendirme hem de kompleks ürünleri küresel ölçekte rekabetçi bir şekilde üretme yeteneğini ölçen bir endekstir. Endeks değerinin yükselmesi ülkelerin farklı ürün üretme portföyüne sahip olunması, üretilen ürünlerin katma değerinin artırılması, öngörülebilir bir büyüme eğilimine sahip olması ve küresel ölçekte rekabetçi bir konum elde edilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Endeks değerinin düşmesi ise ülkelerin daha yoksullaştığı, düşük üretim yeteneğine sahip olunduğu, daha düşük büyüme oranlarına sahip olduğu, katma değeri düşük ürünler üretildiği ve ürün çeşitlendirmede yetersiz kalındığı dolaysıyla küresel ölçekte rekabet gücünün zayıfladığı şeklinde yorumlanmaktadır.  Bu bağlamda endeks ekonomik açıdan küresel bir güç göstergesi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada da amaç bu endeks üzerinde ekonomik büyümenin, Ar-Ge harcamalarının, ihracatın ve yabancı sermaye girişinin etkili olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla çeşitli ülkelerin ilgili verileri ile endeks verisi arasında ilişki dinamik panel, panel nedensellik, panel eş bütünleşme  analizi test edilmesi amaçlanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article