Enerji Verimliliği Açısından Nükleer Enerji ile Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karşılaştırılması

Ömer İskenderoglu, Saffet Akdağ

Abstract


Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasından enerji önemli bir rol oynamaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ise hem bireyler hem kurumlar hemde ülkeler için önem arz etmektedir. Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu 1995 yılından itibaren üye ülkeler açısından enerji verimliliği endeksi yayınlayarak bu konuya dikkat çekmektedir. Enerji verimliliği endeksi brüt iç enerji tüketimi birimi başına üretilen ekonomik çıktı miktarını ölçen bir endekstir. Endeks bir takvim yılı için hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile brüt iç enerji tüketimi arasındaki oranı gösterir. Bu çalışmada Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerinde enerji verimliliği endeksi ile nükleer enerji tüketimi ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişki dinamik panel,  panel eş bütünleşme ve panel nedensellik analizi test edilerek nükleer enerji ve yenilenebilir enerji açısından verimlilik karşılaştırılmasının yapılması amaçlanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article