Festı̇vallerı̇n Alternatif Turizm Çeşitlerinden Biri Olan Gastronomi Turizmi Açısından Önemi: Trakya Bölgesi Örneği

GULAY CAKIR, Ali Çakır

Abstract


Kitle turizminin çevresel, kültürel ve sosyal yönden meydana getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, alternatif turizmin ortaya çıkmasında temel neden olarak görülmektedir. Ayrıca var olan kaynakları etkin kullanmak, turizm sezonunu uzatarak dört mevsime yaymak ve bütün yıl turizm gelirlerinden yararlanmak amacıyla da alternatif turizm çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda turizme katılan kişi sayısının artması ve bu doğrultuda turist istek ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle de alternatif turizm faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. 

Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan festivaller gerek gerçekleştirildiği destinasyonun tanıtımına, gerek destinasyona gelen turist sayısını arttırmakta gerekse destinasyona ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan da önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca festivaller gerçekleştirildiği bölgenin kültürünü ve yaşam tarzını yansıtması açısından gelen turistleri etkilemekte ve bölgenin turistik açıdan önemini arttırmaktadır. Özellikle bölgede gerçekleştirilen festivaller turistik çekiciliklerin ön plana çıkmasını sağlayacak, bununla birlikte festivalin içerisinde çeşitli gösterilerin yer alması, yöresel yemeklerin sunulması ve yöreye özgü yemeklerin yapımının da gerçekleştirilmesi ile yörenin sahip olduğu gastronomi turizminin tanıtımı da sağlanmış olacaktır.  

Bu çalışmada Trakya Bölgesi’nde gerçekleştirilen festivallerin gastronomi turizmi açısından önemi değerlendirilmişve bölgenin gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla festivallerin nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda öneriler getirilmiştir.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article