Türkiye Sigorta Sektöründe Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısı - Concentration and Market Structure in Turkey Insurance Sector

Levent Şıkyazar, Ekrem MERİÇ

Abstract


Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de birçok sektörde rekabetin arttığı gözlemlenmektedir. Piyasa ve sektör bazında rekabetin ölçülmesinde yoğunlaşma oranı önem kazanmaktadır. Yoğunlaşma; sektör bazında ekonomik kaynak ve faaliyetler toplamının yüzdesi olarak hesaplanmakta ve ifade edilmektedir. Sektörün toplamını oluşturan işletmelerin, sayıca az ve genellikle birkaç tane olması durumunda yoğunlaşmanın yüksek olduğu söylenebilir. Yoğunlaşma derecesi bir piyasanın ya da sektörün tekelci (monopol) piyasaya, ya da tam rekabet piyasasına ne kadar yakın olduğunu göstermektedir. Yoğunlaşma endeksinin 0 ile 100 arasında değer alması beklenmektedir.  Yoğunlaşma endeksi, 0 değerine yaklaştıkça rekabetin tam olduğu, piyasada fiyat belirleyicilerin sayıca fazla olduğunu, 100 değerine yaklaştığında ise tekelci (monopol) piyasanın varlığını ve piyasada fiyat belirleyicilerin sayıca az olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda piyasa yoğunlaşma derecesi arttıkça, rekabet ortamı azalmakta, sektör ve işletme karlılıkları ise artmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de sigorta sektörünün piyasa yapısı ile ekonomik performans ele alınarak, yoğunlaşma ve karlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada M-firma yoğunlaşma endeksi kullanılarak, sektörün toplam ve işletme bazında karlılık oranları,  aktifleri, prim üretimleri ve hasar ödemeleri analize dahil edilmiştir. Analiz sonucunda bulunan yoğunlaşma oranı yardımıyla Türkiye sigorta sektörünün yapısal durumu ortaya konarak, alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article