TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN MALİ KIRILGANLIKLARININ ÖLÇÜMÜ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Hünkar Güler

Abstract


Mali kırılganlık, devletin likidite krizine girmesi ve/veya kamu borçlarını ödeyememesi olarak ifade edilmektedir. Borç ödeme kabiliyeti, kamunun finansman ihtiyacı, dış finansmana bağlılık, sağlıklı mali sektör ve güçlü kurumsal yapı bir ülkenin mali yapısının ne kadar sağlam olduğunu göstermektedir. Çalışmada, Stoian vd.’nin (2018) mali kırılganlıkları hesaplamak için geliştirdikleri V-L-D yöntemi kullanılarak 1990-2013 yıllarına ait kamu genel dengesi, kamu birincil dengesi ve kamu borç stoku verileriyle Türkiye ve OECD ülkelerinin mali kırılganlıkları hesaplanmakta ve karşılaştırılmaktadır. OECD ülkeleri içindeki en kırılgan ülkeler Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz ve İngiltere’dir. Bu bulgular dikkate alındığında iki önemli sonuç daha ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki finansal krizlerle mali krizlerin bulaşıcı etkilerinin olduğu ve çoğu zaman bu krizlerin birbirlerini takip ettikleridir. İkincisi ise mali kırılganlıkların bazı ülkelerde ciddi bir tarihi geçmişe (geleneğe) sahip olduğu ve yapısal kırılganlıkların tespitinin ve bu kırılganlıklarla mücadele etmenin kolay bir iş olmadığıdır.


References


Baldacci, Emanuel, Iva Petrova, Nazim Belhocine, Gabriela Dobrescu ve Samah Mazraani (2011). Assessing Fiscal Stress. IMF Working Papers, WP/11/100.

Baldacci, Emanuel, James McHugh ve Iva Petrova (2011). Measuring Fiscal Vulnerability and Fiscal Stress: A Proposed Set of Indicators. IMF Working Paper, WP/11/94.

Borensztein, Eduardo ve Ugo Panizza (2008). The Costs Of Sovereign Default. IMF Working Paper, No. WP/08/238.

Das, Udaibir, Michael G. Papaioannou ve Christoph Trebesch (2010). Sovereign Default Risk and Private Sector Access to Capital in Emerging Markets. IMF Working Papers, WP/10/10.

Dufrénot, Gilles, Karine Gente ve Frédia Monsia (2016). Macroeconomic Imbalances, Financial Stress and Fiscal Vulnerabilityin the Euro Area Before the Debt Crisis: A Market View. Journal of International Money and Finance. Vol. 67, pp. 123-146.

European Commission, The Macroeconomic Imbalance Procedure, Institutional Paper 39, 2016.

Hayes, Simon (2011). Fiscal Vulnerability: A Stocktake. In The IFS Green Budget: February 2011, Institute for Fiscal Studies, Londra: İngiltere.

Hemming, Richard ve Murray Petrie (2000). A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability. IMF Working Paper, WP/00/52.

Reinhart, Carmen M. ve Kenneth S. Rogoff (2010). Growth in a Time of Debt. NBER Working Paper Series. No. 15639.

Stoian, Andreea, Laura Obreja Brasoveanu, Iulian Viorel Braşoveanu ve Bogdan Dumitrescu (2018). A Framework to Assess Fiscal Vulnerability: Empirical Evidence for European Union Countries. 10 (7), 2482.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article