Askeri Harcamalardaki Dalgalanmalar Kalıcı mı Geçici mi? Kesirli Frekanslı Asimetrik Fourier ADF Birim Kök Test Sonuçları

Ali Eren Alper, F. Özlem ALPER

Abstract


Küreselleşme sonucunda hızla değişen çevresel koşullar, buna bağlı olarak da ortaya çıkan uluslararası çatışmalar ve terörist faaliyetler askeri harcamalara büyük oranda etki etmektedir. Peacock ve Wiseman (1961) tarafından ortaya atılan Sıçrama Hipotezine göre savaş gibi bir sosyal buhran zamanında, devlet kamu harcamalarını artırmaktadır. Savaş bitip durum tekrar eski haline döndüğünde ise kamu harcamaları eski seviyesine dönmemektedir. Askeri harcamaların Sıçrama Hipotezine uyup uymadığını öğrenebilmek için serinin birim kök özelliklerine bakmak gerekir. Eğer askeri harcama serisi seviyede durağan çıkarsa, askeri harcamalara etki eden herhangi bir şokun etkileri geçici olacaktır ve seri zaman içerisinde ortalamasına dönme eğilimi gösterecektir. Tersi durumda yani serinin fark durağan olduğu belirlenirse şokların kalıcı etkilere sahip olacağı tespit edilmiş olacaktır. Analiz sonuçları ele alınan on ülkenin savunma harcamalarının hem pozitif hem de negatif bileşenlerinin durağan olduğunu, dolayısıyla da yaşanacak bir şokun etkilerinin geçici olacağını göstermektedir.   
 

References


Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). The growth of government expenditures in the United Kingdom. Princeton University Press, Princeton.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article