DÖVİZ KURU VE PARA POLİTİKASININ ENFLASYONLA MÜCADELEDEKİ ROLÜ

Fidan Güneş

Abstract


ÖZET

Döviz kuru, bir ülkenin parasının asıl kıymetinin bilinmesinde mühim bir faktör olmasının yanı sıra, ekonomiyi devalüasyon, enflasyon gibi birçok yönden etkilemektedir. Döviz kurlarında görülecek olan değişim, ülkeler arasında hizmet, mal ve sermaye akımları yanında, enflasyon ve büyüme üzerinde de etkilere sebep olmaktadır. Geleneksel yaklaşıma bakıldığında enflasyon daima ve her alanda mali bir terimdir. Bunun yanında gerçekleştirilen araştırmaların birçok kesimi, enflasyonla mücadelede para politikasının yalnız başına yetemeyeceğini belirtmiştir.

Makalenin bölümleri konu ile alakalı bulunan bilgilerin ve deneyimlerin birleştirilmesinden meydana gelmektedir: Birinci bölümde enflasyon ve döviz kuru kavramlarından söz edilirken, ikinci bölümde ise para politikasının ve döviz kurunun enflasyonla mücadeledeki rolü özetlenmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article