GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİYE POLİKASI AMAÇLARININ VE ARAÇLARININ ÖNENEMİ

MEHMET KARAASLAN

Abstract


Geçmişten günümüze geçen sürede maliye politikası etkinliğini korumuş ve gelişim aşamalarından geçerek günümüze kadar önemli bir yer edinmiştir. Maliye politikasının bu etkinliğinle beraber amaçları ve araçları uygulanan politika açısından da önemli bir yere sahiptir. Hem gelişmiş ülkeler açısından hem de gelişmekte olan ülkeler açısından ülkelerin uyguladığı maliye politikaları ile birlikte belirli bir amaç hedeflenmekte ve ülkenin harcamaları, gelirleri ve borçlanma gibi kamusal hedeflemelerin boyutu ölçülmektedir. Çalışmamızın birinci bölümümde maliye politikasının amaç ve araçlarının önemi anlatılıp ikinci bölümünde ise bu amaç ve araçların gelişmekte olan ülkelerdeki bil hassa önemimden bahsedilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article