MENA Ülkelerinde Ticari Açıklık, Kurumsal Kalite ve Finansal Gelişme

Günay ÖZCAN, Çiğdem Karter

Abstract


Büyüme literatüründe finans sisteminin rolü uzun süre tartışılan bir konu olmuştur ve yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda finans sisteminin büyüme üzerinde etkili bir rol aldığı görülmüştür. Son dönemlerde yapılan çalışmaların konusu finansal gelişmenin belirleyicilerini araştırmaya doğru kaymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 2002-2016 döneminde seçilmiş 16 MENA ülkesinde ticari açıklık ve kurumların kalitesinin finansal gelişme ile ilişkisini panel nedensellik yöntemiyle incelemektir. Panel nedensellik analizi sonucunda ticari açıklık ve finansal gelişme arasında çift yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Kurumsal kalite ve finansal gelişme arasında ise finansal gelişmeden kurumların kalitesine doğru nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article