Finansal Piyasaların Gelişim Süreci ve Çok Uluslu Şirketlerin Rolü

Zübeyir Turan

Abstract


1970’li yıllarda başlayıp 1980’lerde devam eden finansal liberalleşme süreci, 1990 yılından sonrasını kapsayan dönemde uluslararası ve ulusal finansal piyasalar arasındaki engellerin ortadan kalkması ile küreselleşme olgusu dünyada hızlı bir şekilde yayılma alanına sahip olmuştur. Finansal küreselleşme genel olarak büyük ve gelişmiş olan ülkelerde hükümetlerin kar odaklı uluslararası finansal faaliyetlerinin kendi ülkelerine çekmesi ve buna uygun iktisadi programların yapılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Finansal liberalizasyon ile başlangıçta sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve beraberinde yurtiçi finansal piyasaların liberalizasyonu amaçlanmıştır. Bu dönemde çok uluslu işletmelerin küreselleşme süreci ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Gelişmiş teknolojiye sahip alt yapıları, güçlü sermaye yapıları ve faaliyet alanlarının genişliği nedeniyle küresel olarak rekabet güçlerini ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmektedirler.

Çalışmada çok uluslu şirketlerin küreselleşme üzerindeki ekonomik etkisi incelenmiş, şirketlerin küreselleşmeyi hızlandırıcı katkıları açıklanmıştır.  Ayrıca karar alma mekanizmasının yarattığı ekonomik eşitsizlik ortam dâhilinde güçler dengesinin değişimi belirtilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article