VERGİ HUKUKUNDA FATURA VE BENZERİ VESİKALAR

Zeynep ARIKAN, Salih GÜRBÜZ

Abstract


Vesika; Arapça kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde “belge” ifadesine karşılık gelmektedir. Belge ise yine aynı sözlükte “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman” olarak ifade edilmektedir. Vergi hukukunda vesikalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmektedir. Vesikalar vergi hukuku açısından vergilendirilecek konunun ispatı ve mükellef ile vergi idaresi arasında ilişkiyi resmileştirmektedir. Sadece vergi hukukunda değil yine ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk v.b. tüm hukuki ilişkilerde vesikalar önem arz etmektedir. Bu vesikalar günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde internet üzerinden de düzenlenebilmektedir.

Çalışmamızda fatura ve benzeri vesikaların VUK ve diğer kanunlarda nasıl düzenlendiği açıklanmakta farklı uygulamalar incelenmektedir. Yine teknolojik imkanlar sayesinde gerçekleştirilen e-belgenin hangi vesikaları kapsadığı ve uygulaması incelenmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article