Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ampirik Analizi

Enver Günay, Hüseyin Ağır, Sena Türkmen

Abstract


Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının açıklanmasında, Ar-Ge harcamaları ve teknolojik gelişmeye önemli bir yer verilmektedir. Bilgi birikimi, Ar-Ge, yetişmiş insan kaynağı ve teknolojik gelişme gibi unsurlar, ekonomilerin gelişmesinde önemli roller oynamaktadır. İçsel büyüme teorilerine göre, teknolojik gelişmelere bağlı olarak Ar-Ge harcamaları ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar yatırım niteliğinde değerlendirilirken, bu yatırımlar sonucunda elde edilecek karlar, Ar-Ge’ye yapılan yatırımlardan çok daha yüksek olabilmektedir. Dahası Ar-Ge’ye yapılan yatırımdan sağlanan fayda, diğer yatırımlardan elde edilenlere göre çok daha fazla olabilmektedir.    

Bu çalışmada, 20 OECD ülkesi Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi çerçevesinde, geliştirilen yeni ekonometrik yöntemlerle 1991-2016 dönemi için analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, teoriyle uyumlu olarak söz konusu ülkelerde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olumlu katkısının olduğu yönündedir.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article