Fiziksel Aktivite ve Beslenmenin Sosyal Belirleyicileri

İhsan Kutlu

Abstract


Sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalmanın en önemli faktörlerinden biri sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının benimsenmiş olmasıdır. Doğru fiziksel aktivitelerde bulunmak ve kaliteli beslenmek de sağlıklı yaşam davranışları içerisinde yer almaktadır.

Bu çalışma sağlıklı yaşam biçimi davranışları içerisinde yalnızca fiziksel aktivite ve beslenmeye ilişkin bir alan araştırmasıdır. Araştırmada katılımcıların fiziksel aktivite ve beslenme durumları bir ölçekle incelenmiş ve bunları etkilediği düşünülen değişkenlere göre karşılaştırmalar yapılmıştır.

Araştırma için internet üzerinden ve yüzyüze yapılan görüşmelerle veri toplanmıştır. Veriler bilgisayar programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Toplamda, en az lise mezunu olan 463 kişiye ulaşılmıştır. Sosyodemografik değişkenlere göre çeşitli farklar bulunmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article