Önemli Yanlışlık Risklerinin BDS 315 Kapsamında Değerlendirilmesi

nusret yazıcı

Abstract


İşletme faaliyetlerinin kapsamının ve hacminin değişmesi, işletmelerde karşı karşıya kalınan risklerin boyutlarını ve çeşitliliğini paralel olarak etkilemektedir.  Riskin en temel tanımı, belirsizlik olarak ifade edilmektedir. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü risk yönetimini; işletmelerin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için makul bir güvence sağlamak üzere potansiyel olay ve durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlamaktadır. Denetim riski kavramı, önemli yanlış beyan risklerinin ve tespit riskinin bir fonksiyonudur. Finansal tablolarda, hata veya hileden kaynaklanan yanlışların finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi söz konusu olduğunda önemli yanlışlık riskinden bahsedilir. Önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesinde, denetçinin işletme ve işletme çevresini tanıması ve analiz etmesi önemlidir. Bu çalışmada, İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) kapsamında denetçinin, önemli yanlışlık riskini en düşük seviyeye indirmek için nasıl bir denetim planı yapması gereği üzerinde durulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article