Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ve Satışlar: Türkiye'deki İmalat Sanayi Firmaları için Bir Eğilim Skoru Eşleştirmesi Analizi

Fatih Cemil Özbuğday, Abdullah Tirgil

Abstract


Bu çalışmada 2009 ve 2013 yılları kullanılarak imalat sanayindeki firmaların kalite sertifikalarına sahip olmalarının satışlarındaki büyümeye etkisi incelenmiştir. Kalite sertifikasına sahip olmak ve satışlardaki büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla yanlılık (self-selection) problemini çözen Eğilim Skoru Eşleştirmesi (Propensity Score Matching) metodu kullanılmıştır. Bu çalışma için Dünya Bankası’na ait firma düzeyinde Türk imalat sanayi verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak kalite sertifikalarının satışların büyümesi yönünde herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article