Posta bankacılığı uygulamalarında kart hizmetleri: PTTBank karşılaştırması

Süleyman Varol, Fatih Temizel

Abstract


Son yıllarda finansal dışlanma ile mücadele ve finansal erişimi artırma politikaları için kullanılan etkili kurumlardan biri de posta bankalarıdır. Postaneler aracılığıyla temel bazı finansal hizmetler uzun yıllardır verilmektedir. Ancak posta kurumları günümüzde hala mektup ve gönderi teslimatlarını ana iş kolu olarak sürdürmektedir. Dijital iletişimin yükselmesiyle insanların iletişim kanallarının çeşitlenmesi, en çok kâğıt tabanlı iletişim araçlarını etkilemiştir. E-servisler aracılığıyla birbirine bağlı dijital platform, anlık iletişimi mümkün kılarak geleneksel kâğıt tabanlı ürünlere olan talebi azaltmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak geleneksel postacılık hizmetlerinde yaşanan düşüş ve gelir kaybı postacılık sektörü hizmet alanlarında yeni stratejilerin gelişmesini sağlamıştır. Posta kurumları gelir kayıplarını telafi ederek kârlılığı artıracak finansal ürün ve hizmetlerle diğer finansal kurumlara karşı rekabetçi bir yapıya bürünmektedir. Finansal kurumların sunduğu ön ödemeli kart, banka kartı ve kredi kartı çeşitliliği tüketiciler için finansal kurumu seçmede tercih sebebi olabilmektedir. Bu nedenle finansal erişimi ve postanelerin gelirlerini artırabilmek için kart hizmetlerindeki çeşitlendirme önemlidir. Çalışmada posta bankaları ile sunulan kart çeşitliliği incelenerek PTTBank’ın kart hizmetlerinde etkinliği araştırılmıştır. Etkili sonuçlar elde edebilmek için posta bankacılığı uygulamalarında, finansal içermeye olan katkısı ile öne çıkan ve ekonomik anlamda başarılı on beş ülke posta bankası seçilmiştir. İçerik analizi yöntemi uygulanarak seçilen posta bankalarının internet sitelerinde, kart hizmetleri araştırılmış ve sayıca değerleri atanmıştır. Bulgulara göre, kart hizmetlerinde Çin, İtalya, Bulgaristan, İsviçre ve Almanya posta bankaları, çeşitlendirme açısından başarılı bulunmuştur. PTTBank’ın kart hizmetlerinde yeterli çeşitlendirmeye sahip olmadığı görülmüştür. Hesap ve kart hizmetleri, özellikle ticari bankaların müşteri kitlesinin dışında kalan, finansal açıdan dışlanan kesimlere ulaşmada en etkili yoldur. Bu hizmetler, dışlanmaya daha çok maruz kalan kadınlar, çocuklar, öğrenciler ve sayıları artan göçmen toplulukların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeli ve düşük maliyetli ürünler sunulmalıdır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article