The Value That Marketing 4.00 and Real Time Marketing Attach to the Enterprises in the World

MURAT TOKSARI

Abstract


In today’s world where brands wars are expericend all off the enterprises are in the struggle of being the best in their sector and have formed the right message content for their social media network the consumers use. Thus, companies wanting to gain competitive advantage have made content, advertising and product placement related to the events by using the social media and have used real -time marketing. For this reason, it can be seen as a successful marketing tactic of enterprises to transform the content of their products and services quickly by identifying the trend topical events that attract the attention of the target audience and to deliver them to the consumers through social media tools. With this successful tactic, enterprises gaining competitive advantage, the increase of interaction between consumers and brand awareness are aimed. In this direction, the companies aiming to be the best of today determine their policies on transferring the information they receive from marketing unit, consumers and opponents to R&D, production and other units to make a quick decision and to benefit from new digital industrial technologies.

This study will examine the necessity of to enterprises that want to gain a competitive advantage in their sectors and become global brands develop policies in line with real-time marketing process to create difference and the key factors to achieve this.


Marka savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasında, işletmelerin tamamı kendi sektörlerinde en iyisi olma çabası içine girmişler ve tüketicilerinin kullandıkları sosyal medya ağlarına yönelik doğru mesaj içeriğini oluşturmuşlardır. Böylece rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler, sosyal mecralardan faydalanarak olaylarla ilgili içerik, reklam ya da ürün yerleştirme yapmışlar ve gerçek zamanlı pazarlamayı kullanmışlardır. Bu sebeple, hedef kitlelerinin dikkatini çeken trend topik olayları tespit ederek ürün ve hizmetlerinin içeriğini hızlı bir şekilde mesaja dönüştürmesi ve sosyal medya araçları vasıtasıyla tüketicilerine ulaştırması işletmelerin başarılı bir pazarlama taktiği olarak görülebilir. Bu başarılı taktik sayesinde, işletmelerin rekabet avantajı kazanmaları, tüketiciler arasındaki etkileşimin artması ve markanın farkındalığının yükselmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda günümüzde en iyisi olma hedefindeki işletmeler, pazarlama birimi ile tüketicilerden ve rakiplerden aldıkları bilgileri AR-GE, üretim ve diğer birimlere aktararak hızlı bir şekilde karar alınmasını sağlamak ve yeni dijital endüstriyel teknolojilerden faydalanılmak üzerine politikalarını belirlemektedirler.

Bu çalışma, sektörlerinde rekabet avantajı kazanmak ve küresel düzeyde markalaşmak isteyen işletmelerin, farklılık oluşturmak için sosyal medya ağları ile gerçek zamanlı pazarlama sürecine uygun politikalar geliştirmelerinin gerekliliğini ve bunu başarmadaki anahtar faktörleri inceleyecektir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article