Intercultural Trap Marketing Practises in the World Where Brand Wars Take Place

MURAT TOKSARI, Tuğçe Parlak

Abstract


In today’s world where brand wars are experienced, enterprises are constantly looking for innovative products to meet consumer demands and needs and want to be best in their sectors. However, the enterprises fall into the marketing trap by non-legal marketing tactics developed by the competing companies and risk losing their target in the market. For this reason, the companies aiming to best in the sector are using the promotional activities effectively in order to develop effective marketing strategies and to make their message contents with unethical tactics. In this way, enterprises ensure that a lot of products and services are positioned differently in the minds of consumers and not create brand awareness targeted by opponent companies as a result of unfair competition. Especially in sports organizations, non sponsoring brands try to settle in the mind of consumers insidiously with the tactics they developed and try to be effective by positioning the moment when they (consumers) correct with the setting for a variety of reasons.

In this study, the effects of cultural differences will be revealed by examining the views including the opinions of audiences after the settings where trap marketing activities are experienced. Therefore, an evaluation will be made by using the results of previous studies, the opinions of the consumers of the enterprises applying trap marketing activities will be examined and it will be tried to determine whether the countries behave in accordance with the culture they possess. icilerinin görüşleri incelenecek ve genel olarak ülkelerin sahip oldukları kültüre uygun davranıp davranmadıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. n will be made by using the results of previous studies, the opinions of the consumers of the enterprises applying trap marketing activities will be examined and it will be tried to determine whether the countries behave in accordance with the culture they possess.

 

 

Marka savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasında işletmeler sürekli olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için inovatif ürünlere yönelmekte ve sektörlerinde en iyisini olmak istemektedirler. Ancak işletmeler, rakip işletmelerin geliştirmiş olduğu legal olmayan pazarlama taktikleriyle pazarlama tuzağına düşmekte ve pazarda hedefledikleri yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple sektöründe en iyisi olmayı hedefleyen işletmeler, günümüzde etkili pazarlama stratejilerini geliştirmek için tutundurma faaliyetlerini etkili bir şekilde kullanmakta ve mesaj içeriklerini etik dışı taktiklerle yapma yoluna gitmektedirler. Böylece işletmeler, haksız rekabet sonucu birçok ürün ve hizmetin tüketicilerin zihninde farklı şekilde konumlanmasına ve rakip markaların hedeflediği farkındalığı oluşturamamasını sağlamaktadırlar. Özellikle spor organizasyonlarında çeşitli sebeplerle sponsor olmayan markalar, geliştirdikleri taktiklerle tüketicilerin zihnine sinsice yerleşmeye çalışmakta ve tüketicilerin ortamla bağ kurduğu anlarda konumlandırma yaparak etkili olmaya çalışmaktadırlar.

Bu çalışmada, tuzak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardan sonra izleyicilerin görüşlerini içeren çalışmalar incelenerek kültürel farklılıkların etkisi ortaya konulacaktır. Bu nedenle daha önce yapılmış çalışmalardaki sonuçlardan yararlanılarak bir değerlendirme yapılacak ve tuzak pazarlama faaliyetlerini uygulayan işletmelerin tüketicilerinin görüşleri incelenecek ve genel olarak ülkelerin sahip oldukları kültüre uygun davranıp davranmadıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article