Altman Z-Skor Modeli Kullanılarak Bist-30 Endeksinde Yer Alan İmalat Şirketlerinin Finansal Başarısızlık Riskinin Tahmin Edilmesi

mehmet sinan çelik

Abstract


1968 yılında Edward I.Altman’ın ortaya koyduğu Altman’ın Z-skor modeli finansal başarısızlığın ölçülmesinde kullanılan yaygın bir modeldir.  Literatürdeki çalışmalara bakıldığı zaman iflas eden şirketler üzerine yapılan araştırmalar Z-skor modelinin tahmin gücünün oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Finansal başarısızlık kavramı, muhasebe ölçütleri açısından bilanço ile daha ilişkili bir kavramdır. Bu nedenden dolayı çalışmada muhasebe temelli iflas tahmin yöntemi olarak kullanılan Altman Z-Skor modeli kullanılmıştır.

Çalışmada BİST-30 Endeksinde yer alan imalat şirketlerinin 2015-2017 yıllarında finansal başarısızlık durumları Altmanın Z-skor modeli ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Her şirket kritik eşik değerleri ile karşılaştırılarak yıllar itibariyle hangi şirketin iflasa ne kadar yakın olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Z-skor modelinde belirlenen kritik eşik değerleri 1,81 altında olan firmalar sıkıntılı durumda 1,81-2,99 arası belirsiz 2,99 üzerindeki firmalar ise güvenli olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca çalışmada yatırımcılar için spekülatif hisseler nasıl tespit edilir sorusuna matematiksel olarak kullanılan Z-skor modeli ile yanıt aranmaya çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında incelenen Bist-30’da yer alan imalat firmalarından 1 firma tüm yıllarda Z-skor modeli kritik eşik değerinin altında olduğu belirlenmiş ve sıkıntılı olarak sınıflandırılmış geriye kalan tüm şirketlerin tüm yıllarda bu eşiğin üzerinde olduğu saptanmıştır ve güvenli olarak sınıflandırılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article