İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Ekrem ERDOĞAN, Kemal Gökmen Genç

Abstract


Bu çalışmanın amacı; kavramsal açıdan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ve işyerleri için önemini incelemektir. Kültür; insan gruplarının özgün yapılarını açığa çıkaran, oluşturulan ve aktarılan sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçimleridir. İş sağlığı ve güvenliği ise; çalışma ortamında çalışanların sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında koruma, tehlikeleri ortadan kaldırma veya azaltma konusunda işverene önemli sorumlulukların düştüğü kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Konu iş sağlığı ve güvenliği kültürü olarak değerlendirildiğinde; bir organizasyondaki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik organizasyon yapısı, paylaşılan değerler, inançlar ve davranışsal normları üreten sistemler arasındaki etkileşimi belirtmeliyiz.

ILO (2018)’e göre günümüzde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda 2,02 milyondan fazla insan öldüğü ve yaklaşık 337 milyon kişinin ölümcül olmayan bir iş kazası geçirdiği ve meslek hastalığına yakalandığı ileri sürülmektedir. Bu durumun yılda dünyadaki yıllık GSYİH'nın %4'ünün kaybı anlamına geldiği de belirtilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle işverenler vasıflı personel kaybı, devamsızlık ve yüksek sigorta primleriyle; işçiler ise can, fiziki ve ruh sağlığı, gelir ve iş kaybı riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kayıpların azaltılabilmesi, sağlık ve güvenlik kültürünün işletmelerde oluşturulmasıyla mümkündür. Bu çalışmada ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürü konusu teorik olarak incelenmiş ve daha sonra işyerleri için önemi değerlendirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article