SCHUMPETER VE YARATICI YIKIM TEORİSİ

Neşe Algan, Murat Bayraktar Bayraktar

Abstract


Yeni pazarların açılması, kapitalist sistemin sürekli bir yenilikçi yapıda olmasını sağlamakta ve eski olanları yıkarak onların yerine yenilerini yaratmaktadır. Bu nedenle kapitalist sistemin temeli “yaratıcı yıkım” dır. Schumpeter, yaratıcı-yıkım mekanizmasını yeniliklere yani teknolojik gelişmelere bağlamıştır. Yenilikler ortaya çıktıkça eski olanların yıkılacağı ve yerini yenisinin alacağını savunmaktadır. Rekabet, yenilikçi girişimcilerin getirdikleri yeniliklerle birlikte sektördeki mevcut işletmelerin yerini almalarını sağlar. Bu durum, rakiplere karsı ortaya konan tehdit ölçüsünde ve diğer girişimcilerin de ortaya çıkan bu yeni kar imkânlarından yararlanmak amacıyla aynı yolu izlemeleri suretiyle kendini ortaya koyar. Organik bir evrim sonucunda görülen bu durum, Schumpeter tarafından “yaratıcı yıkım” olarak adlandırılmıştır kısaca verimlilik ve yatırım gücü yüksek olan yeniliklerin, rekabet yoluyla görece olarak güçsüz durumda bulunan firma ile sektörleri ortadan kaldıracağı öngörülmektedir.  Bir diğer unsur ise, kapitalizmin gösterdiği dinamik yapıdır. Schumpeter’in yaratıcı yıkım olarak isimlendirdiği olgu, aynı zamanda dinamik bir gelişme ortaya koymaktadır. Bu durum, yenilik olarak adlandırılan noktadan çıkış gücünü alarak var olan nitelikleri değişen çevreye göre karşılıklı etkilerle şekillendirerek yavaş yavaş bütün sistemi dönüştürür. Endüstriyel süreç, sürekli olarak eskisini tahrip edip yenisini yaratarak ekonomik yapıda içeriden köklü değişikliklere yol açmaktadır. Schumpeter, yeni bileşenleri yani inovasyonu, eskinin elimine edilmesi olarak tanımlamaktadır, bu tanım  yaratım ve yıkımı ortaya koymaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Schumpeter, yaratıcı yıkım, teknolojik gelişme


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article